Mikroskopowe badanie żywej kropli krwi

Mikroskopowe badanie żywej kropli krwi

Krew to życie oraz zwierciadło naszego organizmu. Bez nieprzerwanie krążącej krwi człowiek nie byłby zdolny do życia. W całym organizmie znajduje się ok. 25 mld krwinek, a w jednej kropli jest ich ok. 250 mln. Krew jest nośnikiem tlenu, substancji odżywczych, hormonów, produktów przemiany materii. To właśnie we krwi można zauważyć pierwsze symptomy zaburzenia równowagi w organizmie. Przyczyniają się do tego zanieczyszczone środowisko, stres, leki, przetworzona żywność, nieprawidłowa dieta, używki, brak ruchu itp.

Mikroskopowe badanie żywej kropli krwi

Mikroskopowe badanie żywej kropli krwi w jasnym i ciemnym polu widzenia jest osiągnięciem medycyny i technologii medycznej. Metoda ta pozwala ocenić środowisko wewnętrzne człowieka. Jest to technika badawcza, zapoczątkowana w latach 20. XX w. przez niemieckiego uczonego prof. Günthera Enderlaina, który jest autorem ponad 500 prac naukowych. Na jego badaniach opierają się receptury leków izopatycznych, stosowanych z powodzeniem do dziś.

Z analizy żywej kropli krwi pobranej z opuszka palca uzyskuje się informację o ogólnej sytuacji zdrowotnej, ponieważ krew krąży w ciągu minuty przez całe ciało i zbiera dane o poszczególnych organach, tkankach i obszarach ciała [1]. W ten sposób można otrzymać obraz przedstawiający stan organizmu, całe jego środowisko, zakłócenia funkcjonalne pojedynczych organów oraz patogenne zmiany krwi. W mikroskopowym badaniu żywej kropli krwi posługujemy się pojęciem homeostazy, co oznacza dążenie organizmu do zachowania stabilnej równowagi funkcjonalnej zarówno w obrębie danego układu, jak i pomiędzy różnymi układami.

Dużą przewagę nad diagnostycznymi metodami medycyny akademickiej daje fakt, że mikroskopowe badanie żywej kropli krwi pozwala rozpoznać problemy już na początku, przy względnie niewielkich zakłóceniach funkcjonalnych, zanim się one zamanifestują morfologicznie. W ten sposób pacjent, u którego bez wątpliwości rozpoznano w badaniu żywej kropli krwi zaburzenia pracy wątroby, wykazuje normalne wskaźniki wątrobowe w badaniach medycyny akademickiej. To znaczy, że dochodzi do zakłóceń przemiany materii tego organu, bez zaniku komórek, czego nie ujmują wskaźniki wątrobowe. Inaczej jest w przypadku diagnostyki żywej kropli krwi. W tym przypadku rozpoznajemy zakłócenia przemiany materii na podstawie wyglądu czerwonych krwinek. W szpiku w czasie 1 sekundy tworzy się 2,8 mln erytrocytów. Szpik do produkcji tych komórek potrzebne białka uzyskuje z wątroby. Gdy nie ma dostatecznej liczby, dochodzi do zmian błon erytrocytów, które mogą być ocenione pod mikroskopem .

Za pomocą mikroskopowego badania żywej krwi obwodowej można uzyskać jasny, obszerny obraz stanu zdrowia pacjenta oraz kontrolować przebieg terapii. W większości przypadków badanie żywej kropli krwi pozwala rozwiązać nietypowe przypadki chorobowe, zaproponować dodatkowe specjalistyczne badania kliniczne, podpowiedzieć, do jakiego specjalisty dana osoba powinna się udać lub dobrać odpowiednie zalecenia terapeutyczne.

Jest to metoda szczególnie ceniona za granicą, terapeuci w USA, Australii, Szwajcarii i Niemczech stosują ją z dużym powodzeniem w swojej praktyce. Niestety wiedza do Polski dociera z 10-letnim opóźnieniem, a badanie żywej kropli krwi przez medycynę akademicką uważane jest za szarlatanerię. Być może dlatego, że zdarza się, iż w Polsce badanie to wykonują osoby niekompetentne, bez kwalifikacji i specjalistycznego przeszkolenia.

Mikroskopowe badanie żywej kropli krwi jest doskonałym badaniem diagnostycznym pozwalającym wykryć m.in. obecność pasożytów w organizmie człowieka. Do pasożytów zaliczamy: robaki pasożytnicze, grzyby, wirusy i bakterie. Robaki pasożytnicze roznoszą się krwią włośniczkową oraz bytują we krwi (Schistoma haematobium – przywra krwi), narządach (Ascaris lumbricoides – glista ludzka) i tkankach (Toxoplasma gondii – toksoplazma). W dużym powiększeniu widoczne są wtedy struktury białkowe obumarłych pasożytów, które za pomocą krwi są usuwane z organizmu oraz ich jaja i larwy, które krążą po całym organizmie. Przez wiele lat społeczeństwo było informowane, że problem pasożytów w naszej strefie klimatycznej praktycznie nie istnieje, że przyczyny wielu chorób po prostu nie są znane. Niestety to właśnie pasożyty leżą u podłoża wielu chorób lub powszechnie występujących dolegliwości. Może dlatego, że wykrywalność pasożytów w przypadku badania kału (trzy próbki) wynosi jedynie od 7% do maksymalnie 25%.

Podczas badania żywej krwi obwodowej można też wykryć grzyby. Do grzybów, jakie najczęściej obserwuje się w mikroskopowym badaniu żywej kropli krwi należy rodzaj Candida. Grzyby należące do tego rodzaju są główną przyczyną kandydozy błon śluzowych, układu moczowego i płciowego, a także dróg oddechowych.

Kolejnym wartościowym zjawiskiem wykrywalnym w badaniu żywej krwi jest zespół nieszczelnego jelita. Poprzez nieprawidłową dietę, stres, antybiotykoterapię, obecność pasożytów, spożywanie pszenicy w jelicie tworzą się mikroskopijne nieszczelności, przez które do organizmu dostają się niepożądane substancje, takie jak toksyny lub niestrawione fragmenty białek. Efektem mogą być stany zapalne w organizmie, a nieleczony stan zapalny może prowadzić do choroby autoimmunologicznej. Warto wybrać się do dietetyk Poznań.

W mikroskopowym badaniu krwi, oceniając stan oraz wysycenie erytrocytów (czerwonych ciałek krwi), można również określić stopień zakwaszenia organizmu. Im krew jest bardziej „pozlepiana” i wysycona, tym zakwaszanie organizmu, wynikające z przewlekłego stresu i/lub nieodpowiedniej diety, i/lub zbyt małej ilości wypijanych płynów jest większe. Objawami zakwaszonej, gęstej krwi jest zespół chronicznego zmęczenia, spowolnione myślenie, ociężałość, bóle mięśni, zimne kończyny i wiele innych.

Przy jakich dolegliwościach zaleca się wykonanie mikroskopowego badania żywej kropli krwi?

Przede wszystkim przy:

 • chronicznym zmęczeniu,
 • bólach głowy,
 • bólach brzucha,
 • alergii,
 • problemach skórnych,
 • braku energii,
 • wypadaniu włosów,
 • zaburzeniach hormonalnych,
 • bólach mięśni i stawów,
 • zwiększonej drażliwości,
 • bezsenności,
 • otyłości,
 • częstych przeziębieniach.

 

Co wykrywa mikroskopowe badanie żywej kropli krwi?

Ponad 100 zaburzeń w organizmie człowieka.

Czy mikroskopowe badanie żywej kropli jest udowodnione naukowo? 

Krytycy metody powołują się na argument, że badanie żywej kropli krwi nie jest udowodnione naukowo, natomiast Ci sami, w swoich laboratoriach przeprowadzają laboratoryjnie badanie krwi, które uważają za jak najbardziej udowodnione naukowo. Skąd pochodzą te sprzeczne zdania? Poniżej znajduję  się tabelka przedstawiająca różnice w obu badaniach.

Różnice między laboratoryjnym badaniem krwi a mikroskopowym badaniem żywej kropli krwi

Badanie laboratoryjne Mikroskopowe badanie żywej kropli krwi 
wykonywane na czczo nie ma potrzeby bycia na czczo
badana krew pobierana jest z ramienia – krew żylna krew pobierana jest z opuszka palca, opuszka palca stopy, płatka ucha – krew włośniczkowa
pobrana krew jest umieszczana w probówce pobrana kropla krwi jest umieszczana na szkiełku podstawowym i przykryta szkiełkiem nakrywkowym
badana krew jest barwiona, chemicznie zmieniona oraz jest „martwą” krwią krew badana jest od razu po pobraniu, przez ok. 40 minut jest „żywa”
krew badana jest w większości analizatorem krew badana jest ręcznie
ocenie podlegają elementy morfotyczne krwi ocenie podlega cała kropla krwi: jakość i rodzaj krwinek oraz elementy znajdujące się w osoczu
nie potrafi dostrzec subtelnych nieprawidłowości morfotycznych w komórkach krwi pozwala rozpoznać problemy już na początku, przy względnie niewielkich zakłóceniach funkcjonalnych, zanim się one zamanifestują morfologicznie

 

Podsumowanie

Każda pojedyncza kropla krwi zawiera informację o człowieku. Odchylenia od normy w wynikach badań laboratoryjnych pojawiają się wówczas, gdy w organizmie zajdą już konkretne zmiany fizjologiczne. Obecnie obserwuje się tendencję do zastępowania badania mikroskopowego rozmazu krwi przez wynik automatycznej analizy wzoru odsetkowego. Analizatory te nie potrafią dostrzec subtelnych nieprawidłowości morfotycznych w komórkach krwi, a ich współczynnik błędu jest na poziomie około 22%. Mikroskopowe badanie żywej kropli krwi pozwala precyzyjnie określić stan naszego organizmu oraz wykryć nieprawidłowości już na poziomie funkcjonalnym.

 

mgr inż. Julia Siwiak
technik analityki medycznej, naturopata, współzałożyciel i członek Polskiego Stowarzyszenia Mikroskopowego Badania Żywej Kropli Krwi i Medycyny Naturalnej, Gabinet Naturmed Poznań

Zobacz także:

Zostaw komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *