windows10

Skróty klawiszowe w Windows

Skróty klawiszowe dzięki którym łatwiej, szybciej i wygodniej będzie nam się korzystało z komputera z oprogramowaniem Windows. Skróty zazwyczaj są kombinacją dwóch lub więcej klawiszy. Najczęściej używa się CTRL ALT SHIFT.

Ctrl+N – Nowy
Ctrl+O – Otwórz plik wideo…
Shift+Ctrl+O – Otwórz plik z napisami…
Ctrl-S – Zapisz
Shift+Ctrl+S – Zapisz jako…
Alt+1-5 – Ostatnio otwierane pliki
Ctrl+~ – Aktywny format napisów
Shift+Ctrl+Q – Domyślna wartość współczynnika FPS
Ctrl+U – Opcje…
Shift+Ctrl+M – Czcionka napisów (pełny ekran)…
Shift+Ctrl+K – Czcionka napisów (tryb okienkowy)…
Shift+Ctrl+E – Edytor napisów
Alt+E – Kompaktowy
Esc – Wyjście z widoku kompaktowego
Alt+Enter – Tryb pełnoekranowy (lub dwuklik myszy na filmie)
Shift+Ctrl+N – Wyświetlaj napisy
Ctrl+I – Kursywa
Shift+Ctrl+V – Tryb normalnego zaznaczania tekstu
Shift+Ctrl+C – Tryb kolumnowego zaznaczania tekstu (dodatkowo z Alt’em i myszką)
Ctrl+F – Znajdź tekst…
Shift+Ctrl+D – Znajdź krótko wyświetlany napis…
Ctrl+Alt+D – Znajdź długi wiersz…
Shift+Ctrl+F – Znajdź przerwę w wyświetlaniu napisów…
Ctrl+Alt+F – Znajdź nieposortowany napis
Shift+Ctrl+R – Znajdź i zamień…
F3 – Znajdź następny

Shift+Ctrl+Alt+F – Przejdź do napisu…
Ctrl+T – Konwertuj format napisów…
Ctrl+D – Przesuń czas napisów…
Ctrl+W – Zmień czas wyświetlania napisów…
Ctrl+G – Połącz szybko znikające napisy…
Ctrl+Q – Zmień współczynnik FPS napisów…
Ctrl+R – Popraw napisy…
Ctrl+H – Sortuj napisy
Ctrl+. – Dodaj ćwierć sekundy do czasu napisu
Ctrl+, – Odejmij ćwierć sekundy do czasu napisu
Insert – Wstaw klatkę początkową
[Ctrl+]Alt+Ins – Wstaw klatkę końcową
Ctrl+/ – Zmierz opóźnienie napisu względem dźwięku
Ctrl+F1 – Zmierz początkowe opóźnienie napisu
Ctrl+F2 – Zmierz końcowe opóźnienie napisu
Ctrl+F3 – Geometryczne przesunięcie napisów
Ctrl+K – Skocz do.
Ctrl+P – Odtwarzaj film od bieżącego napisu
Ctrl+L – Pauza / Odtwarzanie
Ctrl+M – Stop
Shift+Ctrl+Y – Okno z rozdziałami filmu
Ctrl+] – Przewiń 5 sekund w przód
Ctrl+[ – Przewiń 5 sekund wstecz
Alt+Left Arrow – Przewinięcie użytkownika – wstecz
Alt+Right Arrow – Przewinięcie użytkownika – w przód
Shift+Ctrl+[ – Przejdź na początek filmu
Shift+Ctrl+] – Przejdź na koniec filmu
Spacja – Pauza / Odtwarzanie
Up Arrow – Przewiń 5 sekund w przód
Left Arrow – Przewiń 5 sekund wstecz
Up Arrow – Przewiń o minutę w przód
Down Arrow – Przewiń o minutę wstecz
Home – Przejdź na początek filmu
End – Przejdź na koniec filmu
Enter – Przewinięcie filmu o sekundę do przodu
(do uszkodzonych plików DivX)
Ctrl+Left Arrow – Przewiń o jedną klatkę w przód
> – Przewiń o jedną klatkę w przód
Ctrl+Right Arrow – Przewiń o jedną klatkę wstecz
< – Przewiń o jedną klatkę wstecz
K – Skok w wybrane miejsce filmu
Z – Okno z rozdziałami filmu
Shift+Z – Dodaj rozdział
Ruch myszki – Włączenie panelu kontrolnego
C – Włączenie panelu kontrolnego
N – Włącz/wyłącz wyświetlanie napisów
T – Włącz/wyłącz oraz przełączanie sposobu wyświetlania pozycji filmu
R – Włącz/wyłącz powtarzanie odtwarzania filmu od początku (repeat)
S – Włączenie/wyłączenie opcji wyłączania komputera po skończeniu filmu
W – Wyłącznik czasowy komputera
GG – Wyświetla aktualną godzinę
+/- – Powiększanie / Pomniejszanie (Zoom)
Page Up – Pogłaszanie
Page Down – Przyciszanie
Ctrl+Page Up – Powiększenie czcionki
Ctrl+Page Down – Pomniejszenie czcionki
Alt+Page Up – Podwyższenie napisów
Alt+Page Down – Obniżenie napisów
Alt+Up Arrow – Podwyższenie obrazu filmu
Alt+Down Arrow – Obniżenie obrazu filmu

Ctrl+Up Arrow – Rozciągnięcie filmu w pionie
Ctrl+Down Arrow – Ściśnięcie filmu w pionie
A – Pokazanie / schowanie dodatkowych opcji
Esc – Przejście do trybu okienkowego
Esc – Zamknięcie panelu kontrolnego (jezeli jest otwarty)
~ lub Alt+F4 – Wyjście z programu
Alt+D – Przesuń czas napisów…
Alt+G – Połącz szybko znikające napisy…
Alt+R – Popraw napisy…
Ctrl + X-wytnij
Ctrl + V-wklej
Ctrl + S-zapisz
Ctrl + P-szybkie drukowanie
Ctrl + A-zaznaczenie całej zawartości
Ctrl + Z-cofnij ostatnie zmiany
Ctrl + Y- przywróć wcześniej cofnięty element
Ctrl + Shift-zamieniamy „y” <-> „z”
Ctrl + F – otwiera okno szukania,
Ctrl + Backpace – usuwanie tekstu po całych słowach,
Ctrl + Alt + Delete – otwiernie okna zadań,
Shift + Ctrl + N –  otwieranie trybu incognito w przeglądarce internetowej,
Ctrl + H – historia przeglądarki,
Ctrl + T – otwieranie nowej karty przeglądarki,
Ctrl + Shift + T – otwiera ostatnią zamkniętą kartę przeglądarki,
Ctrl + N – otwieranie noweo okno przeglądarki,
Ctrl + cyfra –  przełączanie między kolejnymi otwartymi kartami w przeglądarce,
Ctrl + W – zamknij karty przeglądarki.
F1-okno pomocy
F5- odśwież stronę
F10 – otwieranie paska menu aplikacji, na której pracujemy,
F11 –  tryb pełnoekranowy.
Print Screen ( PrtSc)-kopiowanie aktualnego obrazu ekranu (zrzut ekranu)
Znaczek Windows + L-blokada konta Windows przed osobami postronnymi
Alt + F4-zamykanie aktualnego okna
Alt + Tab-zmiana okna

Zostaw komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *